O NAS

ZASPÓŁ KANCELARII

Zespół Kancelarii Adwokackiej Grzegorza Podlasiewicza tworzą adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy, aplikanci radcowscy, aplikanci sądowi i prawnicy, specjaliści w kluczowych dziedzinach prawa.

Doskonała znajomość mechanizmów rynkowych i realiów polskiej gospodarki, tudzież staranna analiza specyfiki działalności i strategii biznesowej Klienta, pozwala Kancelarii na indywidualne dostosowanie się do jego potrzeb i oczekiwań.

Efektem kwalifikacji merytorycznych prawników Kancelarii, ich bogatego doświadczenia oraz przestrzegania standardów etycznych jest wysoka jakość usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Grzegorza Podlasiewicza.

GRZEGORZ PODLASIEWICZ

założyciel Kancelarii i jej właściciel. Adwokat,członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację i zdał egzamin sędziowski, ukończył aplikację i zdał egzamin radcowski, wpisany na listę Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończył specjalistyczny kurs „Syndyk i nadzorca sądowy” w Instytucie Przemysłowo- Handlowym im. M. Dzielskiego w Krakowie, zdał egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, wpisany został na listę Syndyków Masy Upadłości i Nadzorców Sądowych prowadzonych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie (wpis nr Adm -14177-020/06) 

W przebiegu swojej kariery zawodowej prócz doświadczenia procesowego był pełnomocnikiem Syndyka Masy Upadłości Banku Spółdzielczego w Borzęcinie, w latach 1998 – 2001 – członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie (reprezentował Ministra Skarbu), doradcą Syndyka Masy Upadłości  Huty Stalowa Wola Zakładu Mechanicznego w Stalowej Woli, doradcą Syndyka Masy Upadłości  „Fruktsanpol” w Dwikozach, doradcą Syndyka Masy Upadłości  „Pol Beer” w Mielcu.

Jako adwokat od wielu lat występuje, jako obrońca w sprawach karnych, karno-skarbowych, reprezentuje klientów w procesachcywilnych (w tym o ochronę dóbr osobistych, o zapłatę, odszkodowawczych, spadkowych, za zakresu ubezpieczeń społecznych). Posiada doświadczenie w reprezentacji w sprawach administracyjnych, a także wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań dotyczących prawa gospodarczego, postępowań upadłościowych, likwidacyjnych oraz związanych z postępowaniem układowym. Doradzał w zakresie ustanawiania i restrukturyzacji zabezpieczeń. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjowania umów oraz kontraktów handlowych, a także w prawnej obsłudze inwestycji.

Uczestniczył w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka,wielokrotnie reprezentował klientów przed Sądem Najwyższym. Występował w roli obrońcy i pełnomocnika w wielu głośnych procesach karnych i cywilnych.

PRZEMYSŁAW PODLASIEWICZ

Aplikant adwokacki wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie. Obronę pracy dyplomowej przeprowadził w Katedrze Prawa Pracy. Ścieżkę zawodową rozpoczął już w trakcie studiów, angażując się w projekty i działalność studencką traktującą o prawie podatkowym i cywilnym. Reprezentuje klientów w postępowaniach karnych, cywilnych, gospodarczych, jak również specjalizuje się w prawie budowlanym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, zabezpieczaniu roszczeń pieniężnych i egzekucji należności. Stale podnosi swoje umiejętności i kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach.

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA

 • ORŁY PRAWA 2018

  „Liderzy branży, którzy wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogą sprostać wymaganiom swoich klientów”
 • Ranking kancelarii prawniczych 2013

  W kwietniu 2013 r. dziennik Rzeczpospolita opublikował coroczny ranking najlepszych kancelarii prawniczych w Polsce. W rankingu ogólnym kancelaria Grzegorza Podlasiewicza zajęła 230 miejsce, pod względem dochodów rocznych 31 miejsce oraz pod względem przychodów zajęła 60 miejsce.
 • Ranking kancelarii prawniczych 2014

  W 2014 roku, w rankingu opublikowanym w gazecie Rzeczpospolita odnośnie ilości zatrudnianych prawników w kancelariach Kancelaria adwokacka - Grzegorza Podlasiewicza zajęła w rankingu 151 miejsce w Polsce.
 • Budowa potencjału rozwojowego Uczelnia Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 2015 r.

  Kancelaria Adwokacka Grzegorz Podlasiewicz została wyróżniona przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie za udział w programie płatnych staży prowadzonym w ramach projektu " Budowa potencjału rozwojowego Uczelnia Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami"
DZIAŁAMY RÓWNIEŻ ONLINE
via ZOOM, SKYPE, MESSENGER, WHATSAPP
X