OFERTA SZKOLEŃ

SZKOLENIA

Zespół Kancelarii przeprowadza szkolenia dedykowane w szczególności dla przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej czy organizacji pozarządowych. Zakres naszych szkoleń obejmuje prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne oraz prawo gospodarcze i handlowe.

Oferta szkoleń dostosowana jest do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Program i formę szkolenia ustalamy

z Klientem, celem uzyskania jak najlepszej jego efektywności. Tematykę zajęć przygotowujemy z uwzględnieniem zakresu prowadzonej przez Klienta działalności, dążąc do zilustrowania zagadnień prawnych na praktycznych przykładach. Dbamy o wysoką jakość prowadzonych zajęć, korzystamy z nowoczesnych i przystępnych metod.

W zależności od oczekiwań i wymogów naszego odbiorcy, szkolenia mogą przybrać formę wykładu lub warsztatów. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Klienta lub innym wybranym miejscu.

Tematy aktualnych szkoleń:

  • Jak korzystnie zawierać umowy w obrocie gospodarczym
  • Prawo pracy dla pracodawców
  • Postępowanie administracyjne
  • Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Możliwe jest również przygotowanie indywidualnej oferty szkoleniowej.